Tạo đơn hàng

Thanh toán

Miễn phí vận chuyển Quốc tế Khai báo hải quan

Giao hàng tận nhà

Xin chào! Bạn đã có tài khoản trên ebay.vn?

.000 VNĐ
.000 VNĐ
(15.756)
(368)
Từ khoá gợi ý, VD: truetracktruetest 100onetouchlancetsfreestyle lite test strips,  ...
Có tất cả 14.248 kết quả  |  Sắp xếp theo: 
Lọc sản phẩm
item
400 ONE TOUCH BLUE ULTRA TEST STRIPS
Đang cập nhật giá...
2 Lượt
item
One Touch ultra test strips blue
Đang cập nhật giá...
3 Lượt
item
150 Freestyle Lite Test Strips...Expire 09/2015
Đang cập nhật giá...
3 Lượt
item
150 Freestyle Lite Test Strips...Expire 07/2015 & 08/2015
Đang cập nhật giá...
9 Lượt
item
150 Bayer Contour Blood Glucose Test Strips
Đang cập nhật giá...
0 Lượt
item
G mate Diabetic Test Strips - 250 Count - Expire 02/2016
Đang cập nhật giá...
Đang cập nhật giá...
0 Lượt
item
G mate Diabetic Test Strips - 250 Count - Expire 01/2016
Đang cập nhật giá...
Đang cập nhật giá...
0 Lượt
item
G mate Diabetic Test Strips - 600 Count - Expire 03/2015
Đang cập nhật giá...
Đang cập nhật giá...
0 Lượt
item
Gmate Diabetic Test Strips - 450 Count - Expire 05/2015
Đang cập nhật giá...
Đang cập nhật giá...
0 Lượt
item
Gmate Diabetic Test Strips - 450 Count - Expire 12/2015
Đang cập nhật giá...
Đang cập nhật giá...
0 Lượt
item
one touch ultra blue test strips 100 Count Expires 5/2015
Đang cập nhật giá...
1 Lượt
item
Gmate Diabetic Test Strips - 250 Count - Expire 02/2016
Đang cập nhật giá...
Đang cập nhật giá...
0 Lượt
item
Liberty Diabetic Test Strips - 200 Count - Expires 2015
Đang cập nhật giá...
1 Lượt
item
50 FreeStyle Lite Diabetic Test Strips
Đang cập nhật giá...
item
Liberty Diabetic Test Strips - 200 Count - Expires 02/2015
Đang cập nhật giá...
Đang cập nhật giá...
0 Lượt
item
Liberty Diabetic Test Strips - 150 Count - Expires 02/2015
Đang cập nhật giá...
Đang cập nhật giá...
0 Lượt
item
Embrace Diabetic Test Strips - 400 Count - Expire 2015
Đang cập nhật giá...
Đang cập nhật giá...
0 Lượt
item
Arriva True Test Diabetic Test Strips - 100 Count - Expire 2016
Đang cập nhật giá...
Đang cập nhật giá...
0 Lượt
item
True Test Diabetic Test Strips - 200 Count - Expire 2017
Đang cập nhật giá...
Đang cập nhật giá...
0 Lượt
item
Prodigy Diabetic Test Strip - 300 Count - Expires March/2015
Đang cập nhật giá...
Đang cập nhật giá...
0 Lượt
item
Prodigy Diabetic Test Strip - 200 Count - Expires June/2015
Đang cập nhật giá...
Đang cập nhật giá...
0 Lượt
item
Prodigy Diabetic Test Strip - 250 Count - Expires Feb/2015
Đang cập nhật giá...
Đang cập nhật giá...
0 Lượt

Hỗ trợ

Hỗ trợ eBay.vnx

Tư vấn mua hàng 1
skype tel 086 292 0945(102)
Tư vấn mua hàng 2
skype tel 086 292 0945(116)
Tư vấn mua hàng 3
skype tel 043 632 1091
Tư vấn mua hàng 4
skype tel 043 632 1357
Tư vấn mua hàng 5
skype tel 043 632 1354
Hỗ trợ chung, khiếu nại
skype tel 1900-585-888(103)

Chat tại web:Click

HN - Giao hàng
skype tel 1900-585-888(113)
HCM - Giao hàng
skype tel 1900-585-888(102)
Hotline: 0973.686.610