Tạo đơn hàng

Thanh toán

Miễn phí vận chuyển Quốc tế Khai báo hải quan

Giao hàng tận nhà

Xin chào! Bạn đã có tài khoản trên ebay.vn?

.000 VNĐ
.000 VNĐ
(836)
(615)
(570)
(1)
Có tất cả 1.829 kết quả  |  Sắp xếp theo: 
item
ANTIQUE LONG SOLID STERLING SILVER ALBERT POCKET WATCH CHAIN + 1897 SIXPENCE FOB
Không hỗ trợ đấu giá
Click để yêu cầu nhập hộ, giá đặt cao nhất 60.75$
item
CHUNKY ANTIQUE SOLID STERLING SILVER ALBERT POCKET WATCH CHAIN + 1918 SHIELD FOB
Không hỗ trợ đấu giá
Click để yêu cầu nhập hộ, giá đặt cao nhất 116.02$
item
Albert Bronze Pocket Watch Fob Chain 021
Đang cập nhật giá...
item
ANTIQUE SOLID STERLING SILVER ALBERT POCKET WATCH CHAIN WITH 1908 THREEPENCE FOB
Không hỗ trợ đấu giá
Click để yêu cầu nhập hộ, giá đặt cao nhất 54.7$
item
VINTAGE 9ct GOLD ROPE TWIST LINK CHAIN T BAR ALBERT WATCH CHAIN NECKLACE 19"
Không hỗ trợ mua
Click để yêu cầu nhập hộ, giá Mỹ 305.72$
item
ANTIQUE SOLID STERLING SILVER ALBERT POCKET WATCH CHAIN WITH 1920 THREEPENCE FOB
Không hỗ trợ đấu giá
Click để yêu cầu nhập hộ, giá đặt cao nhất 40.76$
item
1906 Edwardian Solid Silver Double Albert Mens Pocket Watch Chain
Không hỗ trợ mua
Click để yêu cầu nhập hộ, giá Mỹ 195.9$
item
1903 ANTIQUE SOLID SILVER ALBERT POCKET WATCH CHAIN FOB MEDAL PENDANT HALLMARKED
Không hỗ trợ đấu giá
Click để yêu cầu nhập hộ, giá đặt cao nhất 18.03$
item
1905 ANTIQUE SOLID SILVER ALBERT POCKET WATCH CHAIN FOB MEDAL PENDANT HALLMARKED
Không hỗ trợ đấu giá
Click để yêu cầu nhập hộ, giá đặt cao nhất 11.84$

Hỗ trợ

Hỗ trợ eBay.vnx

Tư vấn mua hàng 1
skype tel 086 292 0945(116)
Tư vấn mua hàng 2
skype tel 086 292 0945(102)
Tư vấn mua hàng 3
skype tel 043 632 1091
Tư vấn mua hàng 4
skype tel 043 632 1357
Tư vấn mua hàng 5
skype tel 043 632 1354
Tư vấn đấu giá
skype tel 043 632 1323
Hỗ trợ chung, khiếu nại
skype tel 1900-585-888(103)

Chat tại web:Click

HN - Giao hàng
skype tel 1900-585-888(113)
HCM - Giao hàng
skype tel 1900-585-888(102)
Hotline: 0973.686.610