Tạo đơn hàng

Thanh toán

Miễn phí vận chuyển Quốc tế Khai báo hải quan

Giao hàng tận nhà

Xin chào! Bạn đã có tài khoản trên ebay.vn?

.000 VNĐ
.000 VNĐ
(566)
(539)
(488)
(1)
Có tất cả 1.670 kết quả  |  Sắp xếp theo: 
item
Quality Solid Silver Double Albert Mens Pocket Watch Chain
Không hỗ trợ mua
Click để yêu cầu nhập hộ, giá Mỹ 234.46$
item
Beautiful c1900 Victorian Solid Silver Albert Fancy Link Chain Coin Fob & T-Bar
Không hỗ trợ đấu giá
Click để yêu cầu nhập hộ, giá đặt cao nhất 71.93$
item
Bronze Albert Pocket Watch Fob Chain 009
Đang cập nhật giá...
item
Superb Antique c1900 Solid Silver Albert Chain, Victorian Coin Fob & T-Bar
Không hỗ trợ đấu giá
Click để yêu cầu nhập hộ, giá đặt cao nhất 64.11$
item
9ct Rose Gold Double Albert Pocket Watch Chain & 9ct Gold Lion Fob circa 1909
Không hỗ trợ đấu giá
Click để yêu cầu nhập hộ, giá đặt cao nhất 776.16$
item
Antique Solid Silver Albert Watch Chain, 36.5gr, Birmingham 1903.
Không hỗ trợ đấu giá
Click để yêu cầu nhập hộ, giá đặt cao nhất 96.94$
item
Hallmarked Silver Watch Fob Albert Chain
Đang cập nhật giá...
item
Rare & 9ct Rose Gold Double Albert Pocket Watch Chain & Ornate Locket Circa 1903
Không hỗ trợ đấu giá
Click để yêu cầu nhập hộ, giá đặt cao nhất 633.26$
item
Heavy Antique Solid Silver Albert Watch Chain, 105gr, Ches 1931, By SJR.
Không hỗ trợ đấu giá
Click để yêu cầu nhập hộ, giá đặt cao nhất 198.97$

Hỗ trợ

Hỗ trợ eBay.vnx

Tư vấn mua hàng 1
skype tel 086 292 0945(116)
Tư vấn mua hàng 2
skype tel 086 292 0945(102)
Tư vấn mua hàng 3
skype tel 043 632 1091
Tư vấn mua hàng 4
skype tel 043 632 1357
Tư vấn mua hàng 5
skype tel 043 632 1354
Tư vấn đấu giá
skype tel 043 632 1323
Hỗ trợ chung, khiếu nại
skype tel 1900-585-888(103)

Chat tại web:Click

HN - Giao hàng
skype tel 1900-585-888(113)
HCM - Giao hàng
skype tel 1900-585-888(102)
Hotline: 0973.686.610